Toàn bộ câu đố

Xem tất cả những câu đố có trong hệ thống

header image
Câu hỏi:
Địa danh nào được in trong tờ 100 nghìn đồng Việt Nam?
Đáp án:
Văn miếu Quốc Tử Giám
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cá gì mua xong trả lại? (đố chữ)
Đáp án:
Cá hồi
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Trong các loại bí thì bí gì không ăn được?
Đáp án:
Bí bách (hoặc bí mật)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Mắt gì không nhìn thấy được?
Đáp án:
Mắt cá
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Bà lão xin quả thị về ngắm thấy đẹp, ngửi thấy thơm. Vậy bà lão có ăn quả thị không?
Đáp án:
Mình không biết (vì đó là chuyện của bà lão)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Hai người đào trong 2 giờ được một cái hố, vậy một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái hố?
Đáp án:
Một cái hố (sâu hay cạn thì cũng là 1 cái hố)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Người ta hay nói "Bắt cá hai tay", vậy có bao nhiêu con cá bị bắt?
Đáp án:
Bao nhiêu cũng được
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con ngựa đen gọi là ngựa ô, ngựa trắng là bạch mã, con ngựa màu xanh gọi là gì?
Đáp án:
Không có (hoặc có trong trò cờ cá ngựa)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Trên tờ 1000 đồng Việt Nam có hình con gì?
Đáp án:
Con voi
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Sóng nào mạnh và cao nhất
Đáp án:
Sóng thần
0
0
Chia sẻ với bạn bè