Câu hỏi:
Khi nào chúng ta sẽ nhìn vào số 2 và nói là 10?
Đáp án:
Khi nhìn vào kim đồng hồ: số 2 tương ứng với 10 phút
1
0
Chia sẻ với bạn bè