Câu hỏi:
When do astronauts eat their sandwiches?
Đáp án:
At launch time.
0
0
Chia sẻ với bạn bè