Câu hỏi:
Tại sao dù trong nhóm có thành viên nữ nhưng luôn gọi là 5 anh em siêu nhân mà không bao giờ gọi là 5 chị em siêu nhân?
Đáp án:
Vì người lớn nhất luôn là con trai
0
0
Chia sẻ với bạn bè