Câu hỏi:
What kind of garden does a baker have?
Đáp án:
A flour garden!
0
0
Chia sẻ với bạn bè