Câu hỏi:
What wears a cap, but has no head?
Đáp án:
A bottle.
0
0
Chia sẻ với bạn bè