Câu hỏi:
What do you call a crate of ducks ?
Đáp án:
A box of quakers !
0
0
Chia sẻ với bạn bè