Câu hỏi:
What age brings two people together?
Đáp án:
The MARRY age (marriage).
0
0
Chia sẻ với bạn bè