Câu hỏi:
Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
Đáp án:
Chữ "a"
0
0
Chia sẻ với bạn bè