Câu hỏi:
What kind of music do aliens like?
Đáp án:
Nep-tunes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè