Câu hỏi:
Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?
Đáp án:
Cái lưỡi
1
1
Chia sẻ với bạn bè