Câu hỏi:
What animal probably likes doors?
Đáp án:
A doormouse.
0
0
Chia sẻ với bạn bè