Câu hỏi:
Mì ăn liền và phở ăn liền, cái nào mở ra là ăn liền được?
Đáp án:
Mì ăn liền (Chưa thấy ai ăn phở sống bao giờ)
0
0
Chia sẻ với bạn bè