Câu hỏi:
Có một anh chàng làm việc trong một tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy?
Đáp án:
Vì anh ta làm việc ở tầng 35
1
0
Chia sẻ với bạn bè