Câu hỏi:
What animal keeps the best time?
Đáp án:
A Watchdog.
0
0
Chia sẻ với bạn bè