Câu hỏi:
Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?
Đáp án:
Một cái (hố nhỏ hơn)
0
0
Chia sẻ với bạn bè