Câu hỏi:
Trong 1 đường hầm có 3 anh nhân viên đang làm việc, người thứ 2 cầm cuốc, người thứ 3 cầm xô hỏi người thứ 1 cầm gì
Đáp án:
Cầm đầu
0
0
Chia sẻ với bạn bè