Câu hỏi:
Foward I am heavy, but backward I am not.
Đáp án:
The word Ton.
0
0
Chia sẻ với bạn bè