Câu hỏi:
Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì?
Đáp án:
Cái bóng
0
0
Chia sẻ với bạn bè