Câu hỏi:
Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?
Đáp án:
Vì nhắm hai mắt thì sẽ không thấy gì
0
0
Chia sẻ với bạn bè