Câu hỏi:
Cái gì là bắt đầu của mặt trời, kết thúc của của que kem và bao phủ xung quanh cái mồm?
Đáp án:
Chữ "m"
0
0
Chia sẻ với bạn bè