Câu hỏi:
Why was the broom late?
Đáp án:
It overswept.
0
0
Chia sẻ với bạn bè