Câu hỏi:
What food lives at the beach?
Đáp án:
A sandwich.
0
0
Chia sẻ với bạn bè