Câu hỏi:
What do angels sing in the shower?
Đáp án:
Soul.
0
0
Chia sẻ với bạn bè