Câu hỏi:
What usually becomes a woman?
Đáp án:
A little girl.
0
0
Chia sẻ với bạn bè