Câu hỏi:
What did the bee say to the flower?
Đáp án:
Hello, honey!
0
0
Chia sẻ với bạn bè