Câu hỏi:
How can you physically stand behind your friend as he physically stands behind you?
Đáp án:
By standing back to back.
0
0
Chia sẻ với bạn bè