Câu hỏi:
I'm under your face,
Đáp án:
Skull.
0
0
Chia sẻ với bạn bè