Câu hỏi:
What bird can be heard at mealtimes?
Đáp án:
A swallow.
0
0
Chia sẻ với bạn bè