Câu hỏi:
I am white, black and read all over.
Đáp án:
A Newspaper.
0
0
Chia sẻ với bạn bè