Câu hỏi:
When are boys like bears?
Đáp án:
When bare-footed.
0
0
Chia sẻ với bạn bè