Câu hỏi:
A house with two occupants, sometimes one, rarely three. Break the walls, eat the boarders, then throw away me.
Đáp án:
A Peanut.
0
0
Chia sẻ với bạn bè