Câu hỏi:
The things I bite, they don't bleed,
Đáp án:
A Stapler.
0
0
Chia sẻ với bạn bè