Câu hỏi:
When is a bump like a hat?
Đáp án:
When it is felt.
0
0
Chia sẻ với bạn bè