Câu hỏi:
What do you buy but you never keep?
Đáp án:
Food.
0
0
Chia sẻ với bạn bè