Câu hỏi:
Hai thị trấn ở cạnh nhau. Kẻ nói dối sống ở một thị trấn, thị trấn còn lại là nơi sinh sống của người nói thật. Cả hai cùng tới thăm nhau. Nếu chỉ một câu hỏi của người ngang qua đường, thì nên hỏi như thế nào để biết ai sống ở đâu?
Đáp án:
Câu hỏi là "Anh là khách ở đây?". Nếu họ đều nói là "Đúng", thì bạn đang ở thị trấn của người nói dối. Nếu "Không", thì bạn đang ở thị trấn của người nói thật.
0
0
Chia sẻ với bạn bè