Câu hỏi:
Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra?
Đáp án:
Que kem
2
0
Chia sẻ với bạn bè