Câu hỏi:
Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?
Đáp án:
Tay phải
0
0
Chia sẻ với bạn bè