Câu hỏi:
What kind of can never needs a can opener?
Đáp án:
A Pelican
0
0
Chia sẻ với bạn bè