Câu hỏi:
null
Đáp án:
A kitchen strainer.
0
0
Chia sẻ với bạn bè