Câu hỏi:
What has teeth but can not eat?
Đáp án:
A comb.
0
0
Chia sẻ với bạn bè