Câu hỏi:
What type of bean is a cannibals favorite to eat ?
Đáp án:
A Human Being.
0
0
Chia sẻ với bạn bè