Câu hỏi:
What do you call santa for cats?
Đáp án:
Santa paws.
0
0
Chia sẻ với bạn bè