Câu hỏi:
Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong???
Đáp án:
495 giây (vì khúc cuối cùng không phải cắt)
0
0
Chia sẻ với bạn bè