Câu hỏi:
What can be heard and caught but never seen?
Đáp án:
A Remark.
0
0
Chia sẻ với bạn bè