Câu hỏi:
Một người đi câu cá. Anh ta câu được 6 con không đầu, 9 con không đuôi và 8 con được một nửa. Hỏi anh ta câu được bao nhiêu con?
Đáp án:
Không có con nào cả. Số 6 mất nét phía trên thì là số 0, số 9 mất nét dưới là số 0, số 8 chia đôi 1 nửa thì cũng là 2 số 0. Tóm lại là 0
0
0
Chia sẻ với bạn bè