Câu hỏi:
Cầu gì trên trời mà không phải cầu vồng?
Đáp án:
Câu ô thước
2
0
Chia sẻ với bạn bè