Câu hỏi:
Cầu gì trên trời mà không phải cầu vồng?
Đáp án:
Câu ô thước
1
0
Chia sẻ với bạn bè