Câu hỏi:
Có một chiếc bút chì đang cắm trên sàn nhà, nhưng tại sao chúng ta lại không thể nhảy qua nó?
Đáp án:
Chúng ta không thể nhảy qua chiếc bút chì vì nó đang được đặt "dựa" vào tường.
1
0
Chia sẻ với bạn bè