Câu hỏi:
Cây gì càng để lâu càng thấp?
Đáp án:
Cây nến
0
0
Chia sẻ với bạn bè