Câu hỏi:
What do comedians eat for breakfast?
Đáp án:
Corny flakes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè